اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9642/الخمینیقدس-سره&text=الخمینی(قدس سره)

اشتراک گذاری