اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9692/آن-صحن-و-این-رواق&text=آن صحن و این رواق

اشتراک گذاری