اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9712/صحن-آزادی&text=صحن آزادی

اشتراک گذاری