اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9920/این-مدرسه-کهنسال&text=این مدرسه کهنسال

اشتراک گذاری