اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/9990/از-مدرسه-یوسفیه-تا-دارالقرآن-الکریم&text=از مدرسه یوسفیه تا دارالقرآن الکریم

اشتراک گذاری