اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/137033/بازدید-تولیت-حرم-حضرت-زینبس-و-وزیر-سابق-آموزش-عالی-سوریه-از-دانشگاه&text=بازدید تولیت حرم حضرت زینب(س) و وزیر سابق آموزش عالی سوریه از دانشگاه

اشتراک گذاری