اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/167977/فیلم-مصاحبه-رئیس-دانشگاه-در-آزمون-ورودی-1398&text=فیلم مصاحبه رئیس دانشگاه در آزمون ورودی 1398

اشتراک گذاری