اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/169274/نخستین-روز-ثبت-نام-از-دانشجویان-ورودی-جدید&text=نخستین روز ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید

اشتراک گذاری