اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/199284/مراسم-معرفی-سرپرست-واحد-خواهران&text=مراسم معرفی سرپرست واحد خواهران

اشتراک گذاری