اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/199298/اعلام-نتایج-آزمون-کتبی-دکتری-تخصصی&text=اعلام نتایج آزمون کتبی دکتری تخصصی

اشتراک گذاری