اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/199536/کرسی-نظریه-پردازی-انقلاب-اسلامی-و-تمدن-سازی-در-پرتو-پایداری-و-امداد-های-غیبی&text=کرسی نظریه پردازی انقلاب اسلامی و تمدن سازی در پرتو پایداری و امداد های غیبی

اشتراک گذاری