اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59408/انتصاب-دکتر-حسن-بشیر-به-سمت-مشاور-ریاست-و-مدیر-گروه-فرهنگ-و-ارتباطات-دانشگاه&text=انتصاب دکتر حسن بشیر به سمت مشاور ریاست و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

اشتراک گذاری