اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59446/دیدار-صمیمانه-اساتید-با-رئیس-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی&text=دیدار صمیمانه اساتید با رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اشتراک گذاری