اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59467/دیدار-سرپرستی-شعب-بانک-قرض-الحسنه-مهر-ایران-در-استان-با-رئیس-دانشگاه&text=دیدار سرپرستی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان با رئیس دانشگاه

اشتراک گذاری