اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59492/افتتاح-واحد-خواهران-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی-با-حضور-آیت-الله-رئیسی&text=افتتاح واحد خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور آیت الله رئیسی

اشتراک گذاری