اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59498/دومین-اجلاس-روسا-و-معاونان-دانشگاه-ها-و-موسسات-آموزشی-و-پژوهشی-حوزوی&text=دومین اجلاس روسا و معاونان دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی حوزوی

اشتراک گذاری