اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59580/درس-اخلاق-آیت-الله-دکتر-محمدهادی-عبدخدائی&text=درس اخلاق آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدائی

اشتراک گذاری