اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/59999/اعزام-دو-گروه-جهادی-بسیج-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی-به-مناطق-محروم-رضویه&text=اعزام دو گروه جهادی بسیج دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مناطق محروم رضویه

اشتراک گذاری