اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60017/برنامه-های-بسیج-کارکنان-دانشگاه-در-ایام-الله-دهه-فجر&text=برنامه های بسیج کارکنان دانشگاه در ایام الله دهه فجر

اشتراک گذاری