اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60030/رئیس-دانشگاه-لزوم-ارتباط-علمی-و-فکری-دانش-آموختگان-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی-با-دانشگاه&text=رئیس دانشگاه: لزوم ارتباط علمی و فکری دانش آموختگان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با دانشگاه

اشتراک گذاری