اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60076/بخل-و-حرص-از-نشانه-های-دنیا-پرستی-است&text=بخل و حرص از نشانه های دنیا پرستی است

اشتراک گذاری