اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60128/در-آستانه-هفته-پژوهش-و-فناوری-فراخوان-انتخاب-پژوهشگر-برتر-دانشجویی-در-دانشگاه-علوم-اسلامی&text=در آستانه هفته پژوهش و فناوری: فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اشتراک گذاری