اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60442/دانشجویان-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی-به-همجواری-با-امام-رضاع-ببالند&text=دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی به همجواری با امام رضا(ع) ببالند

اشتراک گذاری