اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/60831/نظام-آموزشی-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی-،-هم-دانشگاهی-است-هم-حوزوی&text=نظام آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، هم دانشگاهی است هم حوزوی

اشتراک گذاری