اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63623/دیدار-نوروزی-اساتید-و-کارکنان-دانشگاه-با-سخنرانی-ریاست-محترم-دانشگاه&text=دیدار نوروزی اساتید و کارکنان دانشگاه با سخنرانی ریاست محترم دانشگاه

اشتراک گذاری