اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63636/رئیس-دانشگاه-توسعه-واحد-خواهران،-توسعه-تحصیلات-تکمیلی-و-توسعه-بخش-بین-الملل-در-سال-98&text=رئیس دانشگاه: توسعه واحد خواهران، توسعه تحصیلات تکمیلی و توسعه بخش بین الملل در سال 98

اشتراک گذاری