اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63637/بازاندیشی-قتل-ترحم-آمیز-اتانازی-،-اثر-منتشره-مرکز-پژوهش-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی&text=بازاندیشی قتل ترحم آمیز (اتانازی) ، اثر منتشره مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اشتراک گذاری