اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63641/کتاب-فرهنگ-مصرف-در-آموزه-های-رضوی-؛-نگاهی-متفاوت-به-مصرف-از-نظر-قرآن-و-سنت&text=کتاب فرهنگ مصرف در آموزه های رضوی ؛ نگاهی متفاوت به مصرف از نظر قرآن و سنت

اشتراک گذاری