اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63642/درس-اخلاق-این-هفته-با-حضور-استاد-راشد-یزدی&text=درس اخلاق این هفته با حضور استاد راشد یزدی

اشتراک گذاری