اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/63643/جوهره-خدمت-رضوی،-احیای-امر-اهل-بیتع-است&text=جوهره خدمت رضوی، احیای امر اهل بیت(ع) است

اشتراک گذاری