اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/67013/کسب-هشت-رتبه-برتر-در-مسابقات-ورزشی-دانشجویان-دانشگاههای-منطقه-نهم-کشور-توسط-دانشجویان-دانشگاه&text=کسب هشت رتبه برتر در مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاههای منطقه نهم کشور توسط دانشجویان دانشگاه

اشتراک گذاری