اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://razaviac.razavi.ir/fa/76213/برگزاری-نشست-علمی-حج؛-جهان-اسلام-و-معامله-قرن-در-دانشگاه-علوم-اسلامی-رضوی&text=برگزاری نشست علمی حج؛ جهان اسلام و معامله قرن در دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اشتراک گذاری