اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/137336/جانبازان-آسایشگاه-امام-خمینیره-از-غذای-متبرک-حضرت-رضاع-متنعم-شدند&text=جانبازان آسایشگاه امام خمینی(ره) از غذای متبرک حضرت رضا(ع) متنعم شدند

اشتراک گذاری