اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/168185/لزوم-حرکت-کارکنان-اماکن-متبرکه-رضوی-به-سمت-اهداف-متعالی&text=لزوم حرکت کارکنان اماکن متبرکه رضوی به سمت اهداف متعالی

اشتراک گذاری