اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/171492/20-هزار-غذای-گرم-در-ایستگاه-صلواتی-باب-الجوادع-توزیع-شد&text=20 هزار غذای گرم در ایستگاه صلواتی باب الجواد(ع) توزیع شد

اشتراک گذاری