اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/208703/بیش-از-5-میلیون-زائر-سالمند-و-ناتوان-با-خودروهای-زائربر-جابه‌جا-‌شده‌اند&text=بیش از 5 میلیون زائر سالمند و ناتوان با خودروهای زائربر جابه‌جا ‌شده‌اند

اشتراک گذاری