اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/208812/پیروزی-انقلاب-در-مشهد،-2ماه-و-2-روز-پیش-از-22-بهمن&text= پیروزی انقلاب در مشهد، 2ماه و 2 روز پیش از 22 بهمن

اشتراک گذاری