اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/209167/حرم-رضوی-محل-ساماندهی-تجمعات-مردمی-علیه-رژیم-پهلوی&text=حرم رضوی محل ساماندهی تجمعات مردمی علیه رژیم پهلوی

اشتراک گذاری