اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://rezvan.razavi.ir/fa/209171/حرم-مطهر-امام-رضاع-ملجا-و-پناهگاه-مبارزان-انقلابی-بود&text=حرم مطهر امام رضا(ع) ملجا و پناهگاه مبارزان انقلابی بود

اشتراک گذاری