انجمن علمی‌دانشجویی علوم و فناوری نانو شریف

12 عضو

کانال رسمی اطلاع‌رسانی انجمن علمی‌دانشجویی علوم و فناوری نانو-دانشگاه صنعتی شریف
سایت:
http://nanotech.farhangi.sharif.ir
ایمیل:
sharifnano.co@gmail.com
ارائه نظرات/ارتباط با ادمین:
@aha15
امور ثبت‌نام، کارگاه‌ها، آموزش و پژوهش:
@zahra232

مشاهده کانال