رباتیک‌کشاورزی شریف

18 عضو

جهت ارتباط با ادمین کانال:
@SharifAgRobot_admin
جهت مشاوره در زمینه نحوه کار ربات‌ها:
طلائی‌زاده 09163177027
جهت تعیین وقت سم پاشی:
شهروز 09166455787

مشاهده کانال