رَهبـرانِ شیـعِه (کانون ولائیون بصیرت افزا)

142 عضو

##تشکیلات_انقلابی " #نی_نوا "↘
👈 #قرارگاه_جهادی_شهید_کریمی

💥 @shahid_karimi_jihadi
👈 #خدمات_اعضا
💥 eitaa.com/joinchat/1193869312C8ed65ba259
👈 #بازارچه_مهدوی
💥 eitaa.com/joinchat/4280156160C98c64c51dd
ارتباط : @padafandcybery
" ساماندهی "

مشاهده کانال