شیعه کوچولو

465 عضو

یا مهدی(ع)
آمدیم تا فرزندانمان را, به امید آنکه شیعیانی گرچه کوچک, برای تو مهیا سازیم.
به امید ظهورتان
ارتباط با ادمین
@shiekuchuloo

مشاهده کانال