شیرینی سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء

87 عضو

🔴 راه های ارتباطی :
1️⃣ تلفن :
فروشگاه مرکزی (میدان امیرچخماق) :
03536260665
فروشگاه شماره 2 (بلوار جمهوری) :
03535255510
فروشگاه شماره 3 (صفائیه) :
03538246059
2️⃣ آی دی ادمین کانال :
@ShiriniHajKhalifeh_Admin
3️⃣ سامانه ی پیامکی :
30004855255510

مشاهده کانال