مرجع استخدامی شیراز و حومه

5,733 عضو


معرفی موقعیت شغلی در شهر شیراز و حومه
⚠(توجه : ما در قبال مشاغل و کارفرمایان هیچگونه مسئولیتی نداریم)⚠
⬅شرکت ها میتواند جهت استخدام بنر تبلیغاتی مربوط به شرکت خود را به ما بسپارند
⬅تبادل فقط با کانال های استان فارس و شیراز
ارتباط با ادمین
@mz68

مشاهده کانال