سیاست بدون خط خوردگی

18,452 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایید.
این کانال به اعضاء خود به پاس همراهی در ماه تیر به قید قرعه به یک نفر هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ پانصد هزار تومان جایزه همراهی تقدیم می نماید(تاریخ قرعه کشی ۳۱شهریور۹۷)

مشاهده کانال