سیاست بدون خط خوردگی

21,097 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایید.
این کانال به اعضاء خود به پاس همراهی، در سی ام هرماه به قید قرعه به یک نفر هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جایزه همراهی تقدیم می نماید.
ارتباط با ادمین:
@siyasi1396
@mrsia

مشاهده کانال