جبهه فرهنگی صبح قریب

178 عضو

این کانال هم جهت با سایت و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی «صبح قریب 313»، با اهداف ذیل فعالیت می‌کند:
• رصد گزارشات، برنامه ها، طرح ها، تولیدات و اخبار مجموعه و باز نشر و تبلیغ آن.
• مشارکت و در اختیار گذاشتن دستاوردهای مجموعه.
@jamande68

مشاهده کانال