ورزش و جوانان شهرستان پردیس

260 عضو

اخبارودستاورد ورزشی،فرهنگی،جوانان،باشگاهای مجازشهرستان پردیس.استخدامها
کانال بامجوزدولتی
@OmidHedayatiGorji ادمین
⛔هرگونه برداشت صرفا باذکرمنبع
مجیدکشاورزمعاونت ورزشی
۰۹۱۹۳۲۰۰۷۰۹
🌐زیرنظر معاونت اداره_ واحدخبرفرهنگی
۷۶۲۲۴۱۴۲
☎️
۰۹۱۲۴۸۹۴۲۱۷_۰۹۳۵۳۲۴۸۳۱۲

مشاهده کانال