کانال رسمی صندوق ذخیره بسیجیان

49 عضو

صندوق ذخیره بسیجیان بر اساس قانون جهت ارائه خدمات رفاهی به بسیجیان و تشویق و ترغیب بسیجیان به فعالیت های اقتصادی ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل گردیده است. تلفن تماس: 02188322319

مشاهده کانال