تبیین منظومه فکری رهبری

3,210 عضو

این کانال جهت تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری به روش ارائه‌ی #سیر_مطالعاتی و برگزاری #دوره‌های_آموزشی ایجاد شده است.
ادمین:
@Manzome_fekri110

مشاهده کانال